Zij maakten er wat van – Sven Nys

By | Uncategorized | No Comments

Vivaldis gelooft dat je werk, net als het leven, iets is wat je er zelf van maakt. Iets wat ex-profwielrenner Sven Nys zeker kent. Hij sport dus nog dagelijks, is manager van Telenet-Fidea en stampte de afgelopen jaren heel wat mooie projecten uit de grond. Naar eigen zeggen is hij “het levende bewijs dat als je je leven lang aan sport doet, je creatiever bent, de energie hebt om van ‘s morgens tot ‘s avonds bezig te zijn en daardoor veel kansen creëert.”

Sinds 1998 schreef Sven Nys heel wat mooie titels op zijn palmares, waaronder negen keer Belgisch Kampioen Veldrijden. Toen hij in 2016 zijn fiets aan de haak hing, was dat niet met de bedoeling van stil te zitten. Enkele maanden later zette Sven de stap van topsporter naar topondernemer: zijn eigen belevings- en opleidingscentrum Sven Nys Cycling Center zag het licht. Al snel werden ook Sven Nys Academy en SN Logies in het leven geroepen. Sven’s ambitie is niet te stoppen, zo ver is zeker.

Doe wat je graag doet
“Het vervolg van mijn sportieve verhaal komt niet uit de lucht gevallen. Als je net zoals ik doet wat je graag doet, wil je dat zo lang mogelijk blijven doen. Als topsporter weet je dat je carrière eindig is en dat je daarna moet proberen iets met je passie te ondernemen. Anders dreigt het gevaar van het zwarte gat. Dat hield ik tijdens mijn sportcarrière in het achterhoofd. Ik ben dan ook altijd mijn eigen weg gegaan en was steeds een ambassadeur voor mijn sport. Zo creëerde ik kansen voor later.” Zijn geheim? “Je er bewust van zijn dat je er 100% voor moet gaan. Je mag geen bang hebben om je handen vuil te maken, ook al staat er een team achter je dat alles voor je doet.”

Het gesprek aangaan
Of zijn sportcarrière hem heeft voorbereid op het ondernemerschap? “Dat is zeker!”, reageert Sven overtuigd. “Zo leerde ik al snel onder druk presteren, handelen en communiceren. Vooral de manier waarop je met stress en conflicten omgaat, zorgt ervoor dat de deur open blijft of net sluit. Ik leerde het gesprek aan te gaan en toe te geven dat iets niet kan of net dat je fouten hebt gemaakt. Dat is cruciaal om er iets op lange termijn van te maken. Juist communiceren brengt meer op dan de lat te hoog leggen, waardoor je teleurgesteld naar huis gaat.”

Passie boven talent
Sven Nys’ ultieme tip om er iets van te maken is duidelijk: “Als je iets tegen je zin doet, zal het niet lang duren. Als je net zoals ik met je passie werkt, maakt een uur meer of minder niet uit en staat inzet nog altijd boven talent.”

Geïnspireerd door Sven’s niet-te-stoppen drive? Vivaldis helpt je aan een job waarvoor je graag uit je bed springt. Maak een afspraak met een van onze career consultants of snuister eens door onze online vacatures.

Share

Ils sont passés à l’action – Sven Nys

By | Uncategorized | No Comments

Voici comment Sven Nys est passé à l’action


Vivaldis pense que le travail, tout comme la vie, est ce que l’on en fait. Une notion que l’ancien coureur cycliste professionnel Sven Nys connaît à coup sûr. Il continue évidemment à faire du sport tous les jours, il est le manager de Telenet-Fidea et a lancé beaucoup de beaux projets au cours de ces dernières années. Selon ses propres termes, il est “la preuve vivante que si vous faites du sport toute votre vie, vous êtes plus créatif, vous avez l’énergie nécessaire pour être occupé du matin au soir et vous vous créez ainsi de nombreuses opportunités”.

Depuis 1998, Sven Nys a inscrit de nombreux grands titres à son palmarès, dont neuf fois Champion de Belgique de cyclo-cross. Quand il a raccroché son vélo en 2016, il n’avait pas l’intention de rester assis. Quelques mois plus tard, Sven a franchi le pas et est passé du statut de sportif de haut niveau à celui d’entrepreneur de haut niveau : son propre centre d’entraînement et d’expérience Sven Nys Cycling Centre a vu le jour. Bientôt, la Sven Nys Academy et SN Logies seront également lancés. L’ambition de Sven est donc inarrêtable, c’est absolument certain.

Faire ce que l’on aime faire
“La suite de mon histoire sportive ne tombe pas du ciel. Si comme moi vous faites ce que vous aimez, vous voulez continuer à le faire le plus longtemps possible. En tant qu’athlète de haut niveau, vous savez que votre carrière est limitée et que, par la suite, vous devrez essayer de faire quelque chose avec votre passion. Sinon, le danger du trou noir menace. J’ai gardé cela en tête pendant toute ma carrière sportive. J’ai toujours suivi ma propre voie et j’ai toujours été un ambassadeur de mon sport. C’est ainsi que j’ai créé des opportunités pour plus tard.” Son secret ? “Vous devez être conscient que vous devez y aller à 100% pour y arriver. Vous ne devez pas avoir peur de vous salir les mains, même s’il y a une équipe derrière vous qui fait tout pour vous.”

Entamer une conversation
Est-ce que sa carrière sportive l’a préparé à l’entrepreneuriat ? “C’est certain !”, répond Sven avec conviction. “C’est ainsi que j’ai rapidement appris à être performant, à négocier et à communiquer sous pression. Surtout la manière dont vous gérez le stress et les conflits garantit que la porte reste ouverte ou fermée. J’ai appris à entamer une conversation et admettre que quelque chose n’est pas possible ou que vous avez fait des erreurs. C’est crucial pour faire quelque chose sur le long terme. Communiquer de la bonne manière rapporte beaucoup plus que de mettre la barre trop haut, ce qui vous fait rentrer à la maison déçu.”

La passion avant le talent
Le conseil ultime de Sven Nys pour passer à l’action est clair : “Si vous entreprenez contre votre volonté, cela ne dure jamais. Par contre, si vous travaillez comme moi avec passion, une heure de plus ou de moins ne comptera pas, et l’engagement que vous mettrez sera toujours plus fort que le talent”.

Inspiré par l’élan inarrêtable de Sven ? Vivaldis vous aide à trouver le travail qui vous fera sortir de votre lit. Fixez un rendez-vous avec un de nos consultants en carrière ou consultez les emplois en ligne.

Share

De 10 meest gestelde sollicitatievragen.

By | Sollicitatietips | No Comments

Er zijn enkele vragen die elk sollicitatiegesprek terugkomen. Het zijn de meest voor de hand liggende sollicitatievragen, maar daarom zeker niet de simpelste om te beantwoorden. We zetten je graag op weg met de 10 meest gestelde vragen en hoe je hierop kan reageren.

Vivaldis Meest voorkomende interviewvragen

1. Vertel eens iets over jezelf.

Dit is een van de grootste struikelblokken voor sollicitanten, zeker omdat deze vraag helemaal aan het begin van je gesprek wordt gesteld. Op die manier kan je antwoord de toon zetten voor de rest van de sollicitatie. Gezien het een vraagstelling is die vaak voorkomt, kan je jezelf er maar beter goed op voorbereiden. Zorg voor een standaard korte boodschap, die je kan aanvullen met kennis en kwaliteiten die belangrijk zijn voor de job waarvoor je solliciteert.

Het is van belang dat je antwoord de vaardigheden die je nodig hebt voor de job in de verf zet. Bovendien moet je je met deze vraag onderscheiden van andere sollicitanten. Probeer deze vraag daarom origineel te beantwoorden. De recruiter stelt deze vraag niet om je hele levensverhaal te weten te komen. Hou het daarom beknopt en to the point. De interviewer wil hiermee graag achterhalen wat voor iemand je bent en wat je zelf belangrijk vindt.

2. Wat is je grootste zwakte?

Dit is een heel moeilijke vraag om te beantwoorden aangezien je een dunne lijn moet bewandelen tussen eerlijkheid en toch ook niet te veel prijs te geven. Wees dus oprecht over een zwakte die je zelf al hebt ondervonden, maar koppel dit ook meteen aan wat je er aan doet om deze te overkomen. Ga ook niet teveel in detail, tenzij er bijvragen worden gesteld. Hoe meer je over je zwakke punten gaat uitweiden, hoe groter de kans dat je jezelf in de knoop praat.

Bijkomende tip:Vermijd clichés! In heel wat artikels waar dit onderwerp wordt aangehaald wordt er verwezen naar de dooddoener “Ik ben een perfectionist”. Dat kan best wel waar zijn, maar een doorwinterd recruiter gaat je niet serieus nemen omdat ze dit antwoord heel regelmatig tegenkomen. Bovendien zet dit elk klein foutje extra in de verf. Zoek daarom iets heel persoonlijks, dat je dan ook nog op een positieve manier kan afsluiten.

3. Wat is je sterkste punt?

Ook hier kan je deze kwaliteit best koppelen aan de potentiële job. Stel dat je een snelle werker bent en solliciteert voor een job in de productie is dit het ideale moment om dit in de verf te zetten. Let er wel op dat je jezelf niet teveel de hemel in prijst. Ook al gaat het over je beste eigenschap, een beetje bescheidenheid kan hier zeker geen kwaad. Je kan je antwoord daarom altijd inleiden door “Er werd me verteld dat”, “Ik denk dat”. Zo komt je antwoord meteen minder zelfingenomen over.

Essentieel is natuurlijk dat je meteen ook kadert waarom dit je sterkste vaardigheid is. Geef daarom meteen een voorbeeld mee van uit je ervaring in je vorige job of op school.

4. Waar zie je jezelf binnen 5 jaar?

Dit is een van de moeilijkste vragen om te beantwoorden tijdens een eerste gesprek. Je weet namelijk niet welk niveau van ambitie de recruiter van jou verwacht. Mogelijk zoeken ze iemand die op lange termijn exact dezelfde job wil blijven doen. Anderzijds kan het ook goed zijn dat ze iemand zoeken die net graag snel wil doorgroeien binnen het bedrijf. Probeer daarom je antwoord een beetje in het midden te houden. Je wil niet overkomen alsof je deze job enkel als opstapje ziet, maar het mag ook niet lijken dat je volkomen ambitie- en doelloos bent.

Een voorbeeld: Ik heb zelf nog geen vastgelegd plan. Ik wil natuurlijk niet ter plaatse blijven trappelen, maar ik ben voldoende flexibel. Uiteraard is mijn eerste doel om deze job goed uit te voeren. Tegelijkertijd hou ik mijn ogen open voor andere mogelijkheden binnen het bedrijf. Ik ben absoluut bereid om nieuwe dingen te leren om op die manier mee te groeien met het bedrijf.

5. Waarom zouden wij je moeten aannemen?

Leg hier zeker de focus op wat het bedrijf er aan te winnen heeft wanneer ze jou in dienst nemen. Leg de vacature naast je eigen ervaring en competenties en bouw zo je antwoord op. Koppel dit ook zeker aan relevante voorbeelden vanuit je ervaring. Als je het zelf moeilijk hebt om hier met goede voorbeelden te komen, kan je altijd even checken bij je collega’s of managers. Waarin blink jij uit? Wat heb je verwezenlijkt dat uitzonderlijk is?

6. Waarom wil jij hier werken?

Deze vraag wordt vaak gesteld om het kaf van het koren te scheiden. Hiermee wil een recruiter achterhalen hoe bewust je gesolliciteerd hebt bij dit bedrijf. Er wordt namelijk steeds vaker “in bulk” gesolliciteerd, waarbij sollicitanten inzetten op zoveel mogelijke vacatures. De vraag die ze eigenlijk stellen is “Hoe graag wil je DEZE job”. Zorg er daarom voor dat je zowel wat betreft de job als het bedrijf argumenten hebt waarom je hier graag wil werken. Wat spreekt je aan in het bedrijf? Wat maakt deze job anders dan gelijkaardige vacatures? Om hier een goed antwoord op de formuleren is het essentieel dat je zowel de vacature als de werkgever goed analyseert.

7. Wat weet je over ons?

Dit is eigenlijk een uitbreiding van de vorige vraag. Als je hier een goed antwoord op kan geven toon je dat je gemotiveerd en goed voorbereid bent. Doe daarom altijd even research over het bedrijf waar je solliciteert.

  • Bezoek de website van het bedrijf.
  • Google het bedrijf
  • Bekijk ook zeker de nieuwsresultaten over het bedrijf.
  • Zoek het bedrijf op LinkedIn

8. Waarom ben je op zoek naar een nieuwe job?

De belangrijkste reden waarom deze vraag zo vaak gesteld wordt, is om te kijken hoe je over je huidige werkomgeving spreekt. Daarom mag je hier zeker geen negatief verhaal gaan vertellen. Ook al verlaat je je job omdat je bijvoorbeeld een heel slecht contact hebt met je baas, moet je heel hard opletten hoe je dit aanbrengt. Begin daarom met een positieve boodschap over je huidige of vorige job en werkgever. Volg dit op met waarom je interesse hebt in de job waarvoor je in aanmerking komt.

9. Wat voor verloning verwacht je?

Een heel lastige vraag om voor te bereiden als je niet meteen een zicht hebt op de verloning die dat bedrijf toekent. In de meeste vacatures zal je namelijk “een marktconform salaris” vermeld zien worden. Als je via een uitzendkantoor solliciteert kun je altijd op voorhand wel een indicatie vragen aan je uitzendconsulent. Zij kennen het bedrijf normaal gezien goed genoeg en kunnen je een beter idee geven.

Wees in elk geval voorzichtig met je antwoord. Wat je altijd kan doen om deze vraag voor een stuk te vermijden, is te vragen wat er in het bedrijf gangbaar is. Zo vermijd je dat je een te hoog of net te laag bedrag gaat vermelden. Je hoort dan ook meteen of er ruimte is voor extralegale voordelen. Soms willen werkgevers deze info echter nog niet kwijt. In dat geval kan je altijd meegeven wat je nu verdient en waar je naartoe wil.

Stel dat je een heel ander type job gaat doen, kan je altijd even checken wat de gangbare lonen voor die functie zijn. Weet dat er in sommige sectoren wel een andere verloningsschaal gebruikt wordt. Een administratief bediende bij een bedrijf uit de chemische sector zal over het algemeen bijvoorbeeld een stuk meer kunnen verdienen.

10. Heb je zelf nog vragen?

Het antwoord hierop is altijd volmondig JA! Bereid deze rustig voor aan de hand van de research die je over het bedrijf doet. Voor meer inspiratie kan je altijd onze blogpost met “vragen voor je recruiter” lezen.

Share

Waag je aan een job vol afwisseling en spanning: word elektricien!

By | Uncategorized | No Comments

Q&A_feb-1

Ben jij een handige harry en is logica je tweede naam? Dan is een job als elektricien misschien wel iets voor jou. Zeker als je van een beetje spanning houdt. Lorenzo Rodgers uit Antwerpen ging via Vivaldis aan de slag als elektricien bij Limex Technics en verklapt ons wat er net zo leuk is aan zijn beroep.

Wat houdt je job in?
“Als elektricien sluit ik nutsvoorzieningen aan in nieuwbouw- en renovatieprojecten en controleer ik of alles werkt volgens de normen. Uiteraard hoort daar ook voorbereidend werk bij, zoals technische fiches opmaken en sleuven uitslijpen. Een erg afwisselende job en daar houd ik van. Omdat onze job letterlijk vol spanning zit en dus gevaarlijk kan zijn, werken we in teams van twee of meer. Die dubbele controle verzekert onze veiligheid tijdens het uitvoeren van de werken.”

Hoe ziet je werkdag eruit?
“Gewoonlijk start mijn werkdag om 6.00 u Eerst nemen we de werkplannen door. Is alles duidelijk, dan starten we aan de werken die uitgevoerd moeten worden. Dat gaat van van kabels doortrekken tot differentieelschakelaars plaatsen en stopcontacten afwerken. Natuurlijk heb ik af en toe een pauze om even bij te komen. Om 14.30 u zit mijn werkdag erop, behalve als er iets dringends afgemaakt moet worden.”

Wat vind je het leukste aan je job? En het minst leuke?
“Het liefst plaats ik nieuwe aansluitingen. Want alle installaties van de eerste keer in werking zien gaan, dat geeft voldoening. Het minst leuke deel van mijn job blijven de files. Hoewel ik vroeg op de baan ben, verlies ik in het drukke verkeer nog veel kostbare tijd.”

Waar moet je sterk in zijn als je elektricien wilt worden?
“Naast gezond verstand heb je best aanleg voor techniek, wiskunde en natuurkunde. Als elektricien moet je ook heel wat moeilijke denkoefeningen doen en daar heb je een grote dosis doorzettingsvermogen voor nodig.”

Word net zoals Lorenzo elektricien! Bekijk onze openstaande vacatures en vind de job van je leven.

Share

Essayez-vous à un métier des plus variés et passionnants : devenez électricien !

By | Uncategorized | No Comments

Q&A_feb-1

Vous êtes du genre manuel et « logique » est votre deuxième prénom ? Dans ce cas, la fonction d’électricien est peut-être faite pour vous. Surtout si vous ne craignez pas de travailler sous tension… Lorenzo Rodgers d’Anvers a décroché un poste d’électricien chez Limex Technics grâce à Vivaldis et nous explique pourquoi son métier est aussi sympa.

En quoi consiste votre travail ?
« En tant qu’électricien, je raccorde des équipements d’utilité publique dans des projets de construction neuve et de rénovation et je vérifie que tout fonctionne selon les normes. Cela nécessite aussi bien entendu un certain travail préparatoire, comme rédiger des fiches techniques et faire des saignées. C’est un métier vraiment varié et j’adore ça. Comme c’est un travail littéralement sous tension et qui peut donc s’avérer dangereux, nous travaillons en équipe de deux ou plus. Ce double contrôle garantit notre sécurité durant l’exécution des travaux. »

À quoi ressemble une journée de travail ?

« Ma journée débute en général à 6 h. Nous commençons par passer en revue les plans. Si tout est clair, nous entamons les travaux qui doivent être effectués. Cela va du passage de câbles à l’installation de différentiels et de prises de courant. J’ai bien sûr de temps en temps une pause pour souffler un peu. Ma journée de travail se finit à 14 h 30, à moins qu’il ne faille terminer quelque chose d’urgent. »

Qu’aimes-tu le plus dans ton travail ? Et qu’aimes-tu le moins ?
« Ce que je préfère, ce sont les nouveaux raccordements : voir que toutes les installations fonctionnent du premier coup, c’est vraiment satisfaisant. Ce que j’aime le moins, c’est d’être coincé dans les embouteillages. Bien que je prenne la route tôt, je perds un temps précieux dans la circulation. »

En quoi faut-il être bon pour devenir électricien ?

« Outre avoir du bon sens, il faut de préférence être prédisposé à la technique, aux mathématiques et à la physique. En tant qu’électricien, on doit aussi beaucoup se creuser les méninges, ce qui demande une bonne dose de persévérance. »

Comme Lorenzo, devenez électricien ! Consultez nos offres d’emploi et trouvez le job de votre vie.

Share