Werkloosheid in Vlaanderen

Vlaanderen telt vandaag de dag 216 738 niet-werkende werkzoekenden. Ongeveer 46% is vrouwelijk, terwijl de resterende 53% uit mannen bestaat. De werkloosheid is vooral een probleem voor mensen tussen 25 en 50 jaar. Iets meer dan 112 000 mensen zitten in die leeftijdscategorie. Zo’n 44 000 mensen zijn jonger dan 25 en de resterende 60 000 zijn boven de vijftig jaar.

Hoewel de werkloosheid al een tijdje daalt en meer mensen dus een job vinden, zijn er toch nog steeds heel veel vacatures die niet gevuld worden. Elk jaar is er een dringend vraag naar bepaalde profielen, maar worden deze niet gevonden.

De tien meest openstaande vacatures van Vlaanderen:

  1. Meetkundigen
  2. Bouwtechnici (werfleider, conducteur bouw, calculator en technicus studiebureau)
  3. Bouwarbeiders (metselaar, daktimmerman en natuursteenbewerker)
  4. Bouwarbeiders afwerking (dekvloerlegger, schrijnwerker, dakdekker, …)
  5. Installateurs en elektriciens bouw (van datacommunicatiediensten en centrale verwarmingsinstallaties)
  6. Kraanbestuurder en –monteurs
  7. Bedrijfsadviseurs (ICT)
  8. Experten onderzoek & ontwikkeling in de industrie
  9. Kapper
  10. Industrieel reiniger

Zoals duidelijk uit de lijst blijkt, is vooral het tekort aan technisch talent enorm groot. Het blijft een probleem voor werkgevers uit de sector om genoeg én geschikte arbeidskrachten te vinden.

Hoe komt dat?

Volgens de VDAB zijn daar meerdere redenen voor. Om te beginnen is er een kwantitatief tekort. Dit houdt in dat er een te lage uitstroom is uit het onderwijs, omdat bijvoorbeeld te weinig studenten de richting kiezen of omdat er geen schoolse opleiding voor bestaat. Een tweede reden is dat er een kwalitatief tekort is. Er zijn met andere woorden niet genoeg mensen die beschikken over de nodige skills, vaardigheden of ervaring. Tenslotte zijn er ook specifieke arbeidsomstandigheden die een invloed hebben. Zo bepalen elementen als weekendwerk, shiften, zwaar werk, stress, laag loon, etc. ook of iemand bereid is om de vacature in te vullen.

ic5sx-7prn8-taduuda

Ben je nog op zoek naar werk? Neem gerust contact op met ons. We helpen je met plezier verder!

Vivaldis

Vivaldis

Noem ons een interimkantoor, een uitzendbureau of een jobsite met échte mensen.... 't Is wat wij er van maken. En dat is in het beste geval een match made in heaven. Vivaldis gaat dan ook enkel voor ‘t beste. Door je aan een job of een collega te helpen die 100% bij je past. Een zetje, zeg maar, waardoor jij onbeschrijflijk veel zin krijgt om er iets van te maken. Want net als ‘t leven zelf is een job iets wat jij er zélf van maakt.
Vivaldis