Stempelkaart

Volgens 1.500 bevraagde Belgen althans wel. Dat blijkt uit een onderzoek dat Tempo-Team dat waarin 1.500 Belgen werden bevraagd over de huidige situatie van de arbeidsmarkt en de mogelijke hervorming ervan.

Klaar voor verandering

De Belgen zijn klaar voor verandering. De meerderheid is voorstander van vele ‘harde’ maatregelen om de werkloosheid terug te schroeven. Bijna de helft (49%) is van mening dat de huidige werkloosheidsuitkeringen te hoog zijn. Zo is maar liefst 78% akkoord met een vermindering van de werkloosheidsuitkering naarmate men langer werkloos blijft. Bijkomend vindt 76% dat de tegemoetkoming voor werklozen moet variëren met het gezinsinkomen en -vermogen.

Wat betreft de maatregelen om het werklozenaantal te verminderen, vindt ruim 88% dat werklozen verplicht moeten worden zich bij te scholen. Sterker, 84% meent dat werklozen actief naar nieuw werk moeten zoeken en gesanctioneerd dienen te worden indien ze dit niet doen.
De sancties gerangschikt:

  • verplicht op regelmatige basis vrijwilligerswerk of gemeenschapsdienst verrichten om actief te blijven (83%);
  • elke werkaanbieding aanvaarden (68%);
  • verplicht een knelpuntberoep aanleren (62%).

Aan de andere kant van het speelveld staan de werklozen zelf negatief tegenover het verplicht bijscholen (68%), regelmatig vrijwilligerswerk verrichten (57%), verplicht een knelpuntberoep aanleren (39%) of elke jobaanbieding aannemen (38%). Wel wordt er vastgesteld dat ze even positief zijn over een actievere begeleiding naar een nieuwe job vanuit de bedrijvenwereld en overheid. Maar toch blijven ze van dezelfde mening: dit mag niet ten koste gaan van een slanker uitkeringsbeleid voor werklozen.

Ben je zelf op zoek naar een nieuwe uitdaging? Kom eens langs bij een van onze kantoren of dien vandaag nog online je CV in!