vijftigplussers aan de slag als nterim
Interimkantoren merken een stijle opmars van vijftigplussers die te werk worden gesteld als uitzendkrachten. Momenteel is 1 op de 10 uitzendkrachten in ons land ouder dan vijftig jaar. Dat blijkt uit een onderzoek van Federgon. 

In 2016 werd voor het eersts de kaap van 10% overschreden. Wat in vergelijking met 2015 een stijging van 17% betekent. Tien jaar geleden bestond nog geen 5% van de totale uitzendarbeid uit vijftigplussers.

Van de 44.881 vijftigplussers die werken als uitzendkracht zijn er zelfs 8000 ouder dan 60. De oudste uitzendkracht is zelfs ouder dan 80.

Vaak gaat het om mensen die slachtoffer zijn geworden van een ontslagronde of herstructurering. De uitzendsector is voor hen de makkelijkste weg naar de arbeidsmarkt. Oudere mensen zijn vaak niet op zoek naar een vaste baan, maar eerder naar een job om de periode tot hun pensioen te overbruggen, hun huis af te betalen of studerende kinderen te onderhouden. De thuissituatie bepaalt dus voornamelijk of deze mensen zich terug op de arbeidsmarkt willen gooien.