logo_rolstoel50-plussers, allochtonen, personen met een arbeidshandicap, laaggeschoolde jongeren en langdurig werklozen; ofwel de zogenaamde ‘kansengroepen’ hebben het moeilijk op de arbeidsmarkt. Zo besluit Tempo-team uit een van haar onderzoeken.

Deze kansengroepen vertegenwoordigen toch een goede 70% van het totale aantal niet-werkende werkzoekenden, volgens de VDAB. Niet min dus. Maar het is vooral deze groep die het zwaar te verduren krijgen bij het naar werk zoeken. Tempo-team ondervroeg 205 hr-managers en 401 werknemers naar hun perceptie wat betreft deze kansengroepen. Uit het onderzoek blijkt dat vooral allochtonen lijden onder een negatieve perceptie. Maar ook pas afgestudeerden ontsnappen niet aan de vooroordelen: zij worden vooral door werkgevers zeer kritisch bekeken. Die twijfelen, nog meer dan bij allochtonen, aan hun loyauteit en opleiding. Werkgevers zijn voor 50-plussers dan weer wat milder dan werknemers. Collega’s van 50- en 60-plussers hebben meer bedenkingen bij de inzet en het aanpassingsvermogen van de anciens op de werkvloer.

Over het algemeen dacht minder dan de helft van werkgevers én werknemers positief over de kansengroepen.