Multi-jobbenMulti-jobben, of een of meerdere bijkomende job(s) uitvoeren naast je hoofdberoep, wordt alsmaar populairder. Is het dan werkelijk zo erg gesteld met onze economie dat mensen nu de klok rond moeten werken om hun brood te verdienen? Zeker niet.

In 2010 had een goede 4,1% van de Belgen een tweede job. Maar de reden waarom is minstens even belangrijk. Uit een onderzoek van het Steunpunt WSE blijkt dat multi-jobben niet steeds hoeft te gebeuren uit economische noodzaak.

De gecombineerde cijfers van het Datawarehouse Arbeidsmarkt en Sociale Bescherming bevestigen het bovenstaande: hieruit blijkt dat hoe hoger het dagloon van het hoofdberoep, hoe hoger de kans op het uitoefenen van een tweede of derde job. Dus hoe meer iemand verdient, hoe hoger de kans dat hij/zij kiest voor een bij-job. Een omgekeerde wereld, zo lijkt het wel… Het is dan ook weinig waarschijnlijk dat het in de eerste plaats om een financiële noodzaak zou gaan.

Het onderzoek van het Steunpunt WSE vertelt ons ook dat vooral hooggeschoolden multi-jobben. En dit verschil is vooral te merken bij het mannelijke geslacht: 6,7% van de hooggeschoolde mannen oefent meer dan één job uit, versus 2,9% van de laaggeschoolde mannen. Bij vrouwen gaat het om een kleiner verschil: een verschil van 1,8% tussen hoog- en laaggeschoolde vrouwen die meer dan één job uitoefenen.

Cijfers multi-jobben

Het aantal multi-jobbers stijgt

Bron: Arbeidsmarktflits Steunpunt WSE