Financiële markten die instorten, een regering die er maar niet kwam, een staatsschuld die mythische proporties aanneemt… En de werkgelegenheid? Die is ook niet “optimaal” volgens het volk. Maar heeft de crisis dan werkelijk zo’n gigantische impact uitgeoefend? Bart Van Craeynest (Petercam) licht toe…

Uiteindelijk blijkt die impact dan toch niet zo immens te zijn. De diepe recessie van 2008-2009 heeft een terugval van de werkgelegenheid van 0,8% veroorzaakt. Dat wil dus zeggen dat er 35.000 jobs zijn verloren. Rekening houdende met de omvang van deze crisis, valt dit percentage op het eerste zicht nog mee.

Werkgevers vingen de economische malaise vooral op via mechanismen zoals tijdelijke werkloosheid en arbeidsduurvermindering, en niet zozeer effectieve onstlagen. Ook is het zo dat werkgevers voelen dat ze nu zelfs in betere tijden niet makkelijk geschikte werkkrachten vinden. Daarom gaan ze alsmaar minder en minder geneigd zijn om tot ontslag over te gaan.

Bart Van Craeynest verwacht een zelfde stramien voor werkgelegenheid in de komende maanden. Het aantal jobs zal in 2012 volgens hem stagneren, tot licht afnemen. Bedrijven zullen de benarde economische toestand opnieuw willen opvangen door initiatieven zoals vermindering van de werkduur, waardoor de werkgelegenheid op peil zal blijven.