Een goed CV opmaken is geen gemakkelijke klus. De inzet van je CV is ook hoog. Het is de eerste indruk die je achterlaat. Een kleine fout kan er al voor zorgen dat je CV op de afgekeurde stapel belandt. Daarom voorzien we je van de 8 meest voorkomende obstakels zodat je deze alvast kan vermijden en dat interview kan verzilveren.

1. Je wil iets anders maar hebt geen ervaring

werkervaring

Je wil voet aan grond krijgen in een nieuwe sector, maar je hebt nog geen relevante ervaring. Dan kan je beter je vaardigheden uitspelen op je CV en niet teveel nadruk leggen op specifieke jobs. Ga achterhalen wat de belangrijkste skills zijn voor de functie waarvoor je wil solliciteren. Wellicht heb je al heel wat van deze vaardigheden aangescherpt in je werkverleden.

Wanneer blijkt dat je enkele vaardigheden ontbreekt, kan je altijd vrijwilligers- of freelancewerk opzoeken. Zo kan je je vaardigheden aanscherpen en doe je meteen ook relevante ervaring op. Bovendien leer je zo misschien de juiste mensen kennen die je op weg kunnen zetten naar die nieuwe job.

2. Je opleiding is niet relevant

Crossing out Plan A and writing Plan B on a blackboard.

De tijd dat je opleiding bepaalde welk soort job je gaat uitvoeren ligt ver achter ons. Akkoord, er zijn sectoren die halsstarrig vasthouden aan hun diplomavereisten. We zien echter meer en meer mensen die een heel ander pad inslaan na hun studie. Ook hier is het dan beter om je ervaringen en vaardigheden uit te spelen. Vermeld wel zeker je studie op je CV. Je kan op je sollicitatiebrief nog altijd kaderen waarom je hier toch niet mee verder wil.

Het is ook best mogelijk dat je geen diploma behaalde, maar dat je toch in een bepaalde branche aan de slag wilt. In dat geval zijn je slaagkansen vaak heel afhankelijk van het bedrijf waar je solliciteert. Sommige bedrijven gaan echt niet afwijken van hun diplomavereisten. Het kan ook heel sterk afhangen van het jobtype waarvoor je wil gaan. Een IT’er gaat bijvoorbeeld gemakkelijker zijn kennis kunnen aantonen, ook zonder dat papieren bewijs.

3. Leemtes in je werkverleden

Leemtes in CV

Als je CV wat gaten bevat hoeft dit niet noodzakelijk een probleem te zijn. Zeker na een economische crisis hebben heel wat bedrijven hier begrip voor. Ook wanneer de werkonderbreking je eigen keuze was om bijvoorbeeld voor de kinderen te zorgen of een verre reis te kunnen doen kan hier begrip voor worden opgebracht. Ga zeker niet jongleren met begin en einddata. Leugens over je tewerkstellingsperiode zijn snel achterhaald. In je motivatiebrief kan je gemakkelijk aanhalen wat er juist aan de hand was.

4. Je bent vaak van job veranderd

job-hopper

Wanneer je verschillende jobs hebt uitgevoerd op een korte termijn kan je al snel een job-hopper lijken. Dit hoeft niet noodzakelijk slecht over te komen. Het kan zijn dat je verschillende posities binnen hetzelfde bedrijf hebt uitgevoerd. Of je hebt in een periode waarin je niet meteen de juiste job vond een aantal korte termijn jobs aanvaard. Allemaal niet zo’n probleem, als je het kan kaderen.

5. Je hebt steeds korte periodes op je CV

te korte periodes op CV

Ging het om een job op korte termijn? Was het jouw beslissing om te vertrekken of werd je door je bedrijf afgedankt? Wat de oorzaak dan ook is, wees er steeds eerlijk over. Let wel op dat je niet negatief of veeleisend overkomt wanneer het vaak jouw beslissing was om te vertrekken. Als het gaat om jobs van minder dan twee maanden kan je ze wel beter bundelen op je CV. Wanneer je ze apart gaat vermelden, ga je al snel een ellenlange oplijsting krijgen. Dit zorgt voor een veel te lang CV en geeft meteen een minder positief beeld.

6. Een te lang CV

te lang CV

Beperk je CV tot een of maximaal twee pagina’s. Veel te vaak zien we CV’s passeren die veel te uitgebreid zijn opgesteld. Vaak is het zelfs gewoon een kwestie van opmaak en zien we te veel spatiëring tussen de jobs. Een te lang CV zorgt ervoor dat de recruiter geen overzicht meer heeft over je werkverleden. Als je al een hele tijd aan de slag bent, kan je je eerste jobs ook altijd bundelen. Het heeft weinig zin te veel ruimte te verspelen aan jobs die je 15-20 jaar geleden doen. De relevantie daarvan is toch veel kleiner. Zet ook steeds je laatste job bovenaan.

7. Je hebt niet alle gevraagde vereisten

vacature vereisten

Laat je niet te snel ontmoedigen door de vele vereisten die sommige vacatures vermelden. De vacature bespreekt de meest ideale kandidaat. Je mag er zeker van zijn dat de mensen die deze job al uitvoeren ook niet (meteen) aan al deze voorwaarden voldeden. Gebruik hierin wel je gezonde boerenverstand en verspil je energie niet aan vacatures die onhaalbaar zijn.

8. De verkeerde verwoordingen en fouten

CV fouten

Gebruik altijd actieve uitdrukkingen en vermijd negatieve woorden. Lees en herlees je CV en pas aan waar nodig. Laat ook iemand anders even meelezen, zodat je zeker niet over je eigen fouten leest.

Vivaldis

Vivaldis

Noem ons een interimkantoor, een uitzendbureau of een jobsite met échte mensen.... 't Is wat wij er van maken. En dat is in het beste geval een match made in heaven. Vivaldis gaat dan ook enkel voor ‘t beste. Door je aan een job of een collega te helpen die 100% bij je past. Een zetje, zeg maar, waardoor jij onbeschrijflijk veel zin krijgt om er iets van te maken. Want net als ‘t leven zelf is een job iets wat jij er zélf van maakt.
Vivaldis