e ecocheque, het is een veelbesproken stukje papier. De een ziet dat pakje cheques graag komen, de ander is absoluut geen fan van het gegeven. Zo ook in onze regering. Al in 2013 gingen er stemmen op om de cheques aan de kant te schuiven maar tot op vandaag is er nog geen beweging gekomen in dit dossier.

We stonden op het randje van de beslissing, maar daar stak de Raad van State een stokje voor. In maart gaven ze namelijk al aan dat het “gelijkheidsbeginsel” door deze aanpassing mogelijk wordt geschonden. Na enkele aanpassingen aan het voorstel geeft de Raad van State een ander advies. Nu zal enkel nog het Grondwettelijk hof uitspraak kunnen doen over deze zaak.

Eco Cheques éco

 

De regeringspartijen staan momenteel lijnrecht tegenover elkaar. Open VLD is nog altijd vragende partij.

“Het is nu enkel een politieke keuze of men de ecocheque vervangt door een nettovergoeding. Open Vld blijft 100% Pro.”- Egbert Lachaert (Open Vld).

Verandering van koers

CD&V en MR vrezen dat er toch nog teveel juridische onduidelijkheid is en dat het hof de regeling alsnog gaat afkeuren. Daarom gooien ze het over een andere boeg en proberen ze kosten te besparen door de cheques ook elektronisch aan te bieden.

Daarnaast zou het de bedoeling zijn dat de cheques voor meer producten en ook online vlot te gebruiken zijn. Er wordt ook gesproken van de cheques ook te laten gelden voor bijvoorbeeld het gebruik van het openbaar vervoer.

Ze bekijken ook de mogelijkheden van een fonds waarin niet gespendeerde cheques naar terugvloeien. Zo gaat de opbrengst hiervan niet naar de leveranciers klinkt het.

Ook N-VA denkt niet dat de afschaffing er snel zal komen. Zij springen op de kar van de voorstellen van CD&V en de MR en hopen zo toch de wetgeving al een handje te helpen. Liever een stapje vooruit dan ter plaatse te blijven trappelen. Ze blijven ook vragen voor de gelijkstelling van de extralegale voordelen. Ze willen naar een punt waar elke werknemer zelf zijn individueel budget voor extralegale voordelen kan beheren.

Een impasse tot 2019

Uitstel hoeft geen afstel te zijn, maar de datum voor het ingaan van de nieuwe regeling zou worden verplaatst van 1 januari 2018 naar 1 januari 2019. Door de datum te verleggen zou er voldoende tijd moeten overblijven zodat het Grondwettelijk hof een uitspraak kan doen. Als het van Open VLD afhangt toch. MR & CD&V pleiten nu voor aanpassing en niet langer voor afschaffing, wat hen niet in dank wordt afgenomen door Lachaert van VLD.

Wordt ongetwijfeld vervolgd!

Vivaldis

Vivaldis

Noem ons een interimkantoor, een uitzendbureau of een jobsite met échte mensen.... 't Is wat wij er van maken. En dat is in het beste geval een match made in heaven. Vivaldis gaat dan ook enkel voor ‘t beste. Door je aan een job of een collega te helpen die 100% bij je past. Een zetje, zeg maar, waardoor jij onbeschrijflijk veel zin krijgt om er iets van te maken. Want net als ‘t leven zelf is een job iets wat jij er zélf van maakt.
Vivaldis