JobDynaM (‘Dynamiek van de arbeidsmarkt’), een samenwerkingsproject tussen de RSZ (Rijksdienst voor de Sociale Zekerheid), het HIVA (Hoger Instituut voor de Arbeid) en Federgon (sectorfederatie van HR-dienstverleners), heeft afgelopen donderdag haar eerste onderzoeksresultaten gepubliceerd. Hun onderzoek toont aan dat de arbeidsmarkt midden vorig jaar de aanslepende economische crisis eindelijk heeft verteerd.

Conclusie: in 2010 werd er 9% meer jobs gecreëerd en werd er een goede 20% minder jobverlies vastgesteld.
In de periode 2009-2010 werden er 206 400 nieuwe jobs gecreëerd. Dit is goed voor een jobcreatiegraad van 6%.
Voor diezelfde periode werden er 173 100 arbeidsplaatsen vernietigd. Een jobdestructiegraad van 5%, in vergelijking met een totaal van 215 400 vernietigde arbeidsplaatsen in 2008-2009. D.w.z. dat voor elke 100 jobs die er bijkomen, er 5 verloren gaan. Een positieve evolutie dus t.o.v. de vorige periode.

In het onderzoek werd ook bevonden dat de verschillende arbeidssectoren zeer verschillend reageren op de crisis en het daaropvolgende herstel. De Uitzendsector ving de zwaarste klappen op. Hier vond tijdens de crisis de hoogste jobdestructiegraad plaats, maar eveneens een sterke stijging van nieuwe arbeidsplaatsen wanneer de economie heropleeft. Andere sectoren, zoals de Gezondheidszorg of de Bouwsector reageerden gematigder op de crisis.

Vivaldis

Vivaldis

Noem ons een interimkantoor, een uitzendbureau of een jobsite met échte mensen.... 't Is wat wij er van maken. En dat is in het beste geval een match made in heaven. Vivaldis gaat dan ook enkel voor ‘t beste. Door je aan een job of een collega te helpen die 100% bij je past. Een zetje, zeg maar, waardoor jij onbeschrijflijk veel zin krijgt om er iets van te maken. Want net als ‘t leven zelf is een job iets wat jij er zélf van maakt.
Vivaldis