Interim ambtenaarHendrik Bogaert (CD&V), federale staatssecretaris voor Ambtenarenzaken, is van mening dat interimarbeid nodig is om alle openbare diensten meer flexibel en efficiënt te laten werken. Zijn opmerking kwam er na de vaststelling dat het aantal jobs bij de overheid enorm toegenomen is de voorbije tien jaar, en dan voornamelijk bij de regionale besturen.

Intussen werkt ruim 1 op 3 mensen die actief zijn op de arbeidsmarkt voor de overheid. Maar uitzendarbeid is nog steeds volledig verboden bij alle overheden in België. Daarmee is ons België een van de drie landen die de EU richtlijnen die dit mogelijk moeten maken blijft ontlopen en interim arbeid voor de overheid verbiedt. De andere twee zijn Griekenland en Italië.

Nochtans zou uitzendarbeid een ideale manier zijn om pieken bij onze overheden op te vangen, aldus directeur-generaal Tom Auwers. Wij denken dan onmiddellijk aan de jaarlijks terugerende piek om de personenbelastingen te verwerken, maar hij verwijst voornamelijk naar pieken die meestal het gevolg zijn van aanpassingen in regelgevingen of nieuwe wetgevingen. Die zorgen vaak voor een toevloed aan informatieaanvragen, de nood aan nieuwe formulieren, …

Zolang uitzendarbeid bij de overheid niet toegelaten is zijn personeelsdiensten van de overheid bij wijze van spreken bijna verplicht hun personeelsbestand zo samen te stellen dat ze zelf alle pieken kunnen opvangen. Ook al zijn er jaarlijks maar een paar weken waarop het volledige personeelsbestand echt nodig is.

Er is natuurlijk de mogelijkheid om via Selor, het selectiebureau van de overheid, tijdelijke werkkrachten aan te trekken, maar die procedure vergt over het algemeen nog steeds te veel tijd en vormt geen structurele oplossing voor onverwachte pieken, aldus Tom Auwers.

Hendrik Bogaert kan deze stelling gedeeltelijk volgen en is van mening dat in een aantal specifieke gevallen interimwerk ook mogelijk zou moeten zijn voor de overheid. Concrete plannen zijn er nog niet, maar er wordt over nagedacht.

Dus misschien kan jij binnenkort ook aan de slag bij de overheid via een interimcontract? Als je intussen een andere job zoekt, neem dan zeker eens een kijkje bij ons aanbod voor tijdelijke en vaste jobs.

bron: De Standaard

Vivaldis

Vivaldis

Noem ons een interimkantoor, een uitzendbureau of een jobsite met échte mensen.... 't Is wat wij er van maken. En dat is in het beste geval een match made in heaven. Vivaldis gaat dan ook enkel voor ‘t beste. Door je aan een job of een collega te helpen die 100% bij je past. Een zetje, zeg maar, waardoor jij onbeschrijflijk veel zin krijgt om er iets van te maken. Want net als ‘t leven zelf is een job iets wat jij er zélf van maakt.
Vivaldis