Category

Nieuws

Vivaldis Interim helpt middelbare jongeren met een migratieachtergrond hun eerste job te scoren

By | Nieuws, Sollicitatietips | No Comments

Voor jongeren uit het middelbaar is het vinden van een eerste job een hele uitdaging door gebrek aan ervaring. Jongeren met migratieachtergrond botsen vaak op nog meer muren en strubbelingen in deze zoektocht. Toch geloven wij dat voor ieder van hen een boeiende toekomst in het verschiet ligt. Daarom nodigde Vivaldis Interim deze ‘groentjes’ op 6 juni 2017 uit voor een dagje sollicitatiecoaching. Ons doel? Elk van hen is deze zomer aan het werk dankzij Vivaldis!

Wie zijn ze?

Je hebt misschien al wel gehoord over de City Pirates? Zij zijn een Antwerpse voetbalclub die actief is in verschillende wijken van de stad. Met 60 ploegen in competitie en meer dan 1000 leden gaan zij verder dan puur de sport. Zij bekijken het initiatief als een sociaal project om de jeugd een maatschappelijk duwtje-in- de-rug te geven. Bovendien sluiten ze niemand uit en is iedereen welkom in het team, ongeacht beperking, kleur, overtuiging of achtergrond.

Voor dit project hebben wij grenzeloze bewondering. Daarom wilden we deze jongeren graag helpen in het vinden van hun eerste job. Zij kunnen namelijk een foutloze dribbel, maar voor ons is een jobmatch vinden een koud kunstje!

We zetten hun cv aan het werk

Een uitnodiging later stonden de jongeren gisteren voor onze deur. De coaching kon beginnen! Allereerst namen we een kijkje op hun cv. Wat zijn hun unieke talenten en interesses? Hebben ze speciale skills of kennis die we meer in de verf kunnen zijn? Zijn er zaken die beter niet op hun cv vermeld staan? Op deze manier brengen we het beste in hen naar boven en zorgen we ervoor dat ook werkgevers hun potentieel zien.

Daarnaast leerden we ze ook echt kennen. Zo konden we hen sollicitatietips geven, hielpen we hen met het opstellen van hun motivatiebrief en kregen wij een beter beeld van de job die echt bij hen zou passen.

Een duidelijk doel

Na deze geslaagde dag met de City Pirates, ligt de bal in ons kamp. Wij hebben als missie om een ideale jobmatch voor deze jongeren te vinden voor de zomer. Hopelijk hebben ze na deze eerste werkervaring de smaak te pakken!

Share

Schoolverlaters hebben geen soft skills

By | Nieuws | No Comments

In een wereld waarin technologie snel vooruit gaat worden diploma’s minder belangrijk. Scholen kunnen namelijk niet snel genoeg inspelen op de veranderingen waardoor de juiste afstudeertrajecten niet voorhanden zijn.  Tijdens een sollicitatie gaat het dan meer om de persoon.

Wat zoeken werkgevers in schoolverlaters met of zonder diploma? Dit zocht het Erasmus+ project Apptitude uit. Een studie bij 1200 jongeren en 500 werkgevers in vier verschillende landen zocht een antwoord op deze vraag.

schoolverlater-nadenken-soft-skills

Uit dit onderzoek bleek dat werkgevers liever kansen geven aan jongeren die de juiste soft skills bezitten. De meningen over het bezitten van deze skills verschillen wel sterk tussen werkgever en werkzoekende.

Zo denken schoolverlaters vaak dat ze al deze skills bezitten. Sterker nog: Jongeren zijn er van overtuigd dat ze 90% van deze vaardigheden bezitten.

Wanneer in het onderzoek de vraag werd gesteld aan werkgevers gingen deze niet akkoord. Volgens hen :

  • Scoren schoolverlaters vaak slecht op schriftelijk communiceren. ( 48%)
  • Zijn schoolverlaters niet zelf-kritisch. (46%)
  • Hebben ze geen inzichten in hun sterktes en zwaktes. (44%)
  • Kunnen ze niet omgaan met conflicten. (44%)

Conclusie:

Er is dus duidelijk een probleem rond zelfreflectie bij schoolverlaters. Ze zien er zelf geen probleem in en kunnen zich hier daarom niet op voorbereiden. Deze soft skills zijn echter essentieel om goed te kunnen werken binnen een team en om aan de verwachtingen van je werkgever te voldoen.

Daarom werd er een sensibiliseringstool ontwikkeld die jongeren test naar zes van de belangrijkste soft skills.

Denk jij dat je deze skills bezit? Test jezelf op https://www.testyourselfie.eu.

 

 

Share

Suppression des éco-chèques, oui ou non ?

By | Nieuws | No Comments

L’Eco-chèque, voilà bien un bout de papier qui fait couler beaucoup d’encre. L’un apprécie de recevoir ce paquet de chèques, alors qu’un autre n’apprécie pas du tout le cadeau. Il en va de même dans notre gouvernement. En 2013 déjà, des voix se sont élevées en faveur de l’abandon des chèques, mais à ce jour, le dossier est resté au point mort.

Eco Cheques éco

Nous étions à deux doigts d’une décision, mais le Conseil d’État l’a invalidée. En mars, le Conseil d’État signalait en effet déjà que cette adaptation portait probablement atteinte au « principe d’égalité ». Après quelques ajustements à la proposition, le Conseil d’État a rendu un autre avis. A présent, seule la Cour Constitutionnelle pourra encore se prononcer à ce sujet.

Nous étions à deux doigts d’une décision, mais le Conseil d’État l’a invalidée. En mars, le Conseil d’État signalait en effet déjà que cette adaptation portait probablement atteinte au « principe d’égalité ». Après quelques ajustements à la proposition, le Conseil d’État a rendu un autre avis. A présent, seule la Cour Constitutionnelle pourra encore se prononcer à ce sujet.

Les partis au gouvernement sont d’un avis diamétralement opposé les uns par rapport aux autres. L’Open VLD est encore et toujours demandeur.

« Le remplacement de l’éco-chèque par une indemnisation nette relève à présent d’un choix politique. L’Open Vld reste 100 % Pour. » – Egbert Lachaert (Open Vld).

Changement de cap

Le CD&V et le MR craignent qu’il persiste malgré tout encore trop d’incertitudes juridiques et que la cours refuse à nouveau de valider le règlement. C’est pourquoi ils envisagent un autre angle d’attaque et essayent de limiter les frais en proposant également une version électronique des chèques.
En outre, l’objectif serait de permettre d’acquérir plus de produits avec les chèques et de faciliter leur utilisation en ligne. Il est aussi question de rendre les chèques utilisables pour les transports en commun, par exemple.
Ils examinent par ailleurs les possibilités d’un fonds dans lequel les chèques non dépensés pourraient être reversés. Cela pour que le bénéfice n’en revienne pas aux fournisseurs.
Le N-VA n’est pas non plus persuadé que la suppression aura lieu rapidement. Ils prennent le train des propositions du CD&V et du MR en marche en espérant malgré tout pouvoir donner un coup de main à la législation. Mieux vaut avancer que stagner. Ils persistent aussi à demander une équivalence des avantages extralégaux. Ils veulent en arriver à ce que chaque travailleur puisse gérer son budget individuel pour les avantages extralégaux.

Une impasse jusqu’en 2019

Un retard ne devrait pas mener à un abandon, mais la date d’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation devrait être déplacée au 1e janvier 2019. Le report de la date permettrait de laisser suffisamment de temps à la Cour Constitutionnelle pour se prononcer. Du moins, si cela ne dépendait que du Open VLD. Le MR et le CD&V plaident maintenant pour une adaptation plutôt que pour un abandon, ce dont M. Lachaert du VLD n’est pas satisfait.
Sans aucun doute à suivre !

Share

Afschaffen ecocheques, yay or nay?

By | Nieuws | No Comments

e ecocheque, het is een veelbesproken stukje papier. De een ziet dat pakje cheques graag komen, de ander is absoluut geen fan van het gegeven. Zo ook in onze regering. Al in 2013 gingen er stemmen op om de cheques aan de kant te schuiven maar tot op vandaag is er nog geen beweging gekomen in dit dossier.

We stonden op het randje van de beslissing, maar daar stak de Raad van State een stokje voor. In maart gaven ze namelijk al aan dat het “gelijkheidsbeginsel” door deze aanpassing mogelijk wordt geschonden. Na enkele aanpassingen aan het voorstel geeft de Raad van State een ander advies. Nu zal enkel nog het Grondwettelijk hof uitspraak kunnen doen over deze zaak.

Eco Cheques éco

 

De regeringspartijen staan momenteel lijnrecht tegenover elkaar. Open VLD is nog altijd vragende partij.

“Het is nu enkel een politieke keuze of men de ecocheque vervangt door een nettovergoeding. Open Vld blijft 100% Pro.”- Egbert Lachaert (Open Vld).

Verandering van koers

CD&V en MR vrezen dat er toch nog teveel juridische onduidelijkheid is en dat het hof de regeling alsnog gaat afkeuren. Daarom gooien ze het over een andere boeg en proberen ze kosten te besparen door de cheques ook elektronisch aan te bieden.

Daarnaast zou het de bedoeling zijn dat de cheques voor meer producten en ook online vlot te gebruiken zijn. Er wordt ook gesproken van de cheques ook te laten gelden voor bijvoorbeeld het gebruik van het openbaar vervoer.

Ze bekijken ook de mogelijkheden van een fonds waarin niet gespendeerde cheques naar terugvloeien. Zo gaat de opbrengst hiervan niet naar de leveranciers klinkt het.

Ook N-VA denkt niet dat de afschaffing er snel zal komen. Zij springen op de kar van de voorstellen van CD&V en de MR en hopen zo toch de wetgeving al een handje te helpen. Liever een stapje vooruit dan ter plaatse te blijven trappelen. Ze blijven ook vragen voor de gelijkstelling van de extralegale voordelen. Ze willen naar een punt waar elke werknemer zelf zijn individueel budget voor extralegale voordelen kan beheren.

Een impasse tot 2019

Uitstel hoeft geen afstel te zijn, maar de datum voor het ingaan van de nieuwe regeling zou worden verplaatst van 1 januari 2018 naar 1 januari 2019. Door de datum te verleggen zou er voldoende tijd moeten overblijven zodat het Grondwettelijk hof een uitspraak kan doen. Als het van Open VLD afhangt toch. MR & CD&V pleiten nu voor aanpassing en niet langer voor afschaffing, wat hen niet in dank wordt afgenomen door Lachaert van VLD.

Wordt ongetwijfeld vervolgd!

Share

Meer vijftigplussers als interim aan de slag

By | Nieuws | No Comments

vijftigplussers aan de slag als nterim
Interimkantoren merken een stijle opmars van vijftigplussers die te werk worden gesteld als uitzendkrachten. Momenteel is 1 op de 10 uitzendkrachten in ons land ouder dan vijftig jaar. Dat blijkt uit een onderzoek van Federgon. 

In 2016 werd voor het eersts de kaap van 10% overschreden. Wat in vergelijking met 2015 een stijging van 17% betekent. Tien jaar geleden bestond nog geen 5% van de totale uitzendarbeid uit vijftigplussers.

Van de 44.881 vijftigplussers die werken als uitzendkracht zijn er zelfs 8000 ouder dan 60. De oudste uitzendkracht is zelfs ouder dan 80.

Vaak gaat het om mensen die slachtoffer zijn geworden van een ontslagronde of herstructurering. De uitzendsector is voor hen de makkelijkste weg naar de arbeidsmarkt. Oudere mensen zijn vaak niet op zoek naar een vaste baan, maar eerder naar een job om de periode tot hun pensioen te overbruggen, hun huis af te betalen of studerende kinderen te onderhouden. De thuissituatie bepaalt dus voornamelijk of deze mensen zich terug op de arbeidsmarkt willen gooien.

 

 

 

Share