Het komende jaar verandert er weer heel wat op de arbeidsmarkt. Securex heeft de belangrijkste veranderingen alvast even opgelijst. Wat kan je het komende jaar verwachten?

Nieuw interprofessioneel akkoord voor 2013-2014

Back to Work - Homer Simpson
Er is een nieuw interprofessioneel akkoord (het IPA) afgesloten. Hierin worden de arbeids- en loonvoorwaarden voor de komende twee jaar vastgelegd per sector. De belangrijkste wijziging hier is dat het IPA afgestemd wordt op de nieuwe loonnorm. Deze vernieuwde loonnorm heeft als doel om de lonen in ons land vergelijkbaarder te maken met de lonen in onze buurlanden. Hiervoor is nog wel een wetswijziging nodig.

Meer opleidingen voor werknemers

Bedrijven kunnen vanaf dit jaar verplicht worden om meer te investeren in de opleiding van hun werknemers. Als blijkt dat een bedrijf niet voldoende inspanningen levert om opleidingen te voorzien kunnen ze hiervoor afgestraft worden.

Arbeiders- en bediendenstatuten worden gelijkgeschakeld

Dit jaar moeten de wettelijke verschillen op vlak van opzegtermijn en ziekteverlof tussen een arbeiders- en bediendenstatuut weggewerkt worden. De deadline hiervoor is momenteel op 8 juli 2013 gezet.

Hoger nettoloon voor de laagste inkomens

Door een wijziging in de berekening van de werkbonus zullen de werknemers met een laag inkomen vanaf dit jaar een hoger nettoloon overhouden. Ze krijgen dus geen reële loonopslag, maar worden wel minder zwaar belast.

Strijd tegen fraude

De regering heeft bekend gemaakt dat één van de prioriteiten van dit jaar op fraudebestrijding ligt. Er zal meer onderzoek gebeuren naar schijnzelfstandigheid, het ontduiken van sociale zekerheid en zwartwerk.

Zo komt er een automatische registratie van aanwezige werknemers in de bouwsector. De veel besproken geregistreerde kassa’s in de horeca worden om praktische redenen echter nog uitgesteld tot 2014.

Studenten meer aan het werk

Momenteel kunnen studenten 50 dagen per jaar werken. Maar deze regelgeving zal omgezet worden naar 100 halve dagen. Dit maakt dat heel wat studenten meer zullen kunnen werken.

Vaak is een studentenjob beperkt tot enkele uurtjes (bv: bijspringen in een restaurant ’s avonds).  Maar doordat in het verleden een studentenjob berekend werd per dag konden ze maar 50 avonden bijspringen per jaar. Nu zouden dat er dus 100 kunnen worden. Voor jobstudenten die reeds een hele dag werkten verandert er door deze regeling niets.

Vivaldis

Vivaldis

Noem ons een interimkantoor, een uitzendbureau of een jobsite met échte mensen.... 't Is wat wij er van maken. En dat is in het beste geval een match made in heaven. Vivaldis gaat dan ook enkel voor ‘t beste. Door je aan een job of een collega te helpen die 100% bij je past. Een zetje, zeg maar, waardoor jij onbeschrijflijk veel zin krijgt om er iets van te maken. Want net als ‘t leven zelf is een job iets wat jij er zélf van maakt.
Vivaldis