Nu de temperaturen dieper en dieper onder nul zaken duikt de vraag op: Wanneer is het te koud om te werken? Aangezien werken in de koude negatieve gevolgen kan hebben voor je gezondheid en werkprestaties zijn er bij wet minima temperaturen vastgelegd.

 

Minima temperaturen

De minima temperatuur verschilt naargelang het soort van werk dat je moet verrichten. Het is logisch dat iemand die heel de dag stil zit achter een bureau al snel last heeft van de kou dan iemand die heel de tijd fysieke arbeid uitoefent. Daarnaast wordt er ook een onderscheid gemaakt tussen werkomstandigheden in een gesloten ruimte en in de openlucht.

De wettelijke minima temperaturen voor binnenarbeid zijn onderverdeeld in de volgende soorten werk:

  • zeer licht werk: minimum 18°C
  • licht werk: minimum 16°C
  • halfzwaar werk: minimum 14°C
  • zwaar werk: minimum 12°C
  • zeer zwaar werk: minimum 10°C

Werken in de openlucht

In de openlucht wordt er van de werknemers verwacht dat ze zich daarop voorzien en dus koudere temperaturen aankunnen. het is wel aan de werkgever om tussen november en maart voldoende verwarmingsmogelijkheden te voorzien. Zo moeten er verwarmingstoestellen voorhanden zijn vanaf dat de temperaturen onder de 5° zaken. Of moeten de werknemers om de zoveel tijd de kans krijgen om zich ergens binnen te gaan verwarmen.

Daarnaast moeten er ook warme dranken voorzien worden. Zo blijft hun lichaamstemperatuur op peil met een regelmatige tas thee, koffie of soep.

Dit geldt wel enkel voor “actieve” beroepen. Zo is het bijvoorbeeld verboden om winkelpersoneel een toonbank buiten te laten uitbaten als het kouder is dan 5°. Een uitzondering hierop zijn de kerstmarkten.

Gevaarlijke gevolgen van kou

De bekende gevolgen van blootstelling aan de koude gaan van verstijving tot onderkoeling. Onder onderkoeling verstaan we het niet meer in staat zijn om de eigen lichaamstemperatuur te regelen. Dit brengt heel wat nare gevolgen met zich mee: bewustzijnsverlies of in extreme gevallen zelfs de dood.

Anderzijds zijn er ook heel wat “onrechtstreekse” arbeidsongevallen die toe te schrijven zijn aan koude temperaturen. Denk maar aan uitglijden door ijsvorming of gevaarlijke situaties door verminderde behendigheid.

Wanneer moet je niet meer werken?

De werkgever is verantwoordelijk om te voorzien in een geschikte én warme werkplek. Hij moet er dus voor zorgen dat je in goede omstandigheden je job kan uitoefenen. Wanneer de temperatuur op je werkplek onder de wettelijke minima zakt, omdat bijvoorbeeld de chauffage kapot is, mag je in principe thuis blijven.

Wees wel zo verstandig om dit in samenspraak met je werkgever te doen. Zo kan je werkgever ook op zoek gaan naar een alternatieve locatie die wél voldoet. Of je vragen om tijdelijk van thuis uit te werken.

Vivaldis

Vivaldis

Noem ons een interimkantoor, een uitzendbureau of een jobsite met échte mensen.... 't Is wat wij er van maken. En dat is in het beste geval een match made in heaven. Vivaldis gaat dan ook enkel voor ‘t beste. Door je aan een job of een collega te helpen die 100% bij je past. Een zetje, zeg maar, waardoor jij onbeschrijflijk veel zin krijgt om er iets van te maken. Want net als ‘t leven zelf is een job iets wat jij er zélf van maakt.
Vivaldis