Want wij merken dat deze vraag vaak een bron van zorgen is onder onze uitzendkrachten. Daarom besloten wij om jullie voor eens en voor altijd uit jullie lijden te verlossen… JA. Ja, natuurlijk heb je ook als uitzendkracht recht op een eindejaarspremie. Wij lichten toe!

De eindejaarspremie: hoe, wat, wanneer? 

Voor het in aanmerking komen van een eindejaarspremie, is het belangrijk dat je voldoet aan een aantal voorwaarden. Wanneer dit het geval is, zal je in december een document van het Sociaal Fonds voor de Uitzendkrachten krijgen.

De voorwaarden

Die voorwaarden gaan als volgt: om te bepalen of je recht hebt op een eindejaarspremie, wordt het aantal dagen (65) en het aantal uren (494) tijdens de referteperiode in aanmerking genomen. Binnen deze bepaling worden automatisch (maximum) vijf dagen economische werkloosheid gelijkgesteld. Opgelet: als dit het geval zou zijn, dan moet je een attest van de RVA bezorgen aan het Sociaal Fonds.

Wat als…?

Stel, je hebt ‘slechts’ 60 dagen (of 456 uren) gewerkt als uitzendkracht – en je kreeg meteen daarna een vast contract bij de klant. Maak je geen zorgen: ook dan kan het Sociaal Fonds de ‘missende’ 5 dagen (let wel, dit is het maximum) gelijkstellen wegens vaste aanwerving. Als dit het geval is, moet je een kopie van je laatste contract en loonfiche bij het uitzendkantoor én een kopie van je vast contract aan het Sociaal Fonds bezorgen.

Enneuh… Hoeveel?

Want geef toe: dit is de informatie waarnaar je eigenlijk op zoek bent, nietwaar? En terecht! Wel, vanaf de premie 2016 heb je recht op een brutopremie die gelijkstaat aan 8,33% van het brutoloon dat je als uitzendkracht verdiend hebt tijdens het refertejaar.

Daar gaan natuurlijk nog sociale zekerheidsbijdragen (13,07% van de brutopremie) en bedrijfsvoorheffing (23,22%) af, zodat je uiteindelijk terecht zal komen op een slordige 66% van de brutopremie.

Wat moet ik doen?

 Dit document ontvang je normaalgezien automatisch, tenzij je van adres veranderd bent in het jaar dat voorafgaat aan de toekenning van de premie. Als dat het geval is, contacteer je best even het Sociaal Fonds om ze op de hoogte te brengen.

Wanneer je het document toegestuurd krijgt, is het belangrijk dat je dit meteen oppikt: het document laat je immers toe om de uitbetaling te ontvangen. Dit papierwerk zal bestaan uit van A en vak B. Vak A hou je bij – met van B wend je je tot één van de vier betalingsorganismen: dit zal één van de drie vakbonden zijn, indien je aangesloten bent, of het Sociaal Fonds.

Zo. En wat voor leuks ga jij doen met je premie?

Want geef toe: die eindejaarspremie is elk jaar opnieuw een zéér aangename verrassing, nietwaar? Heerlijk om jezelf, je familie en/of je partner eens heerlijk mee in de bloemetjes te zetten. Geniet ervan, je hebt er hard genoeg voor gewerkt!

Vivaldis

Vivaldis

Noem ons een interimkantoor, een uitzendbureau of een jobsite met échte mensen.... 't Is wat wij er van maken. En dat is in het beste geval een match made in heaven. Vivaldis gaat dan ook enkel voor ‘t beste. Door je aan een job of een collega te helpen die 100% bij je past. Een zetje, zeg maar, waardoor jij onbeschrijflijk veel zin krijgt om er iets van te maken. Want net als ‘t leven zelf is een job iets wat jij er zélf van maakt.
Vivaldis